Mini Cart

Privacy Policy
Inleiding

BORSETTAS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verzamelen uw gegevens indien dit noodzakelijk is om een dienst te kunnen leveren, wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven, deze met ons gedeeld hebt of wanneer de wetgeving ons hiertoe verplicht. Dit gebeurt in overeenstemming met de bepalingen in de toepasselijke privacywetgeving (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In deze privacy policy geven wij aan op welke manier wij uw gegevens verzamelen en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Daarnaast vind u hierin de rechten die u heeft omtrent het opvragen, corrigeren of verwijderen van de opgegeven persoonsgegevens. Ook geven wij aan waarom wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Deze worden namelijk gebruikt voor verschillende en vaak noodzakelijke doeleinden.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is:

BORSETTAS

Vierwiekenplein 109
3262 AP Oud-Beijerland
Emailadres: info@borsettas.com
Website: https://www.borsettas.com

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 60189487
BTW-identificatienummer: Op aanvraag. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BORSETTAS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. BORSETTAS verzamelt de volgende persoonlijke gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Transactiegeschiedenis
 • Duur en tijdstip van het bezoek
 • Inloggegevens
 • Betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
 • Gekochte producten
 • Nieuwsbrief inschrijving ja/nee
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dit doen wij om uw gebruikersgemak te verhogen en u een persoonlijk en plezierige ervaring te geven bij het gebruik van onze (online) diensten. Uw gegevens worden beveiligd volgens algemene standaarden, zoals gangbaar in de industrie.

BORSETTAS gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te kunnen leveren:

 • Het afhandelen van uw betaling en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • U te informeren over nieuwe collecties, acties en/of speciale aanbiedingen. 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Gegevens over het gebruik van onze webshop en de feedback die we krijgen van onze klanten helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Uw surfgedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw behoefte.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving.
Geautomatiseerde besluitvorming

BORSETTAS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Social Media

BORSETTAS maakt gebruik van diverse social media kanalen. Deze kanalen gebruiken wij voor contact met onze klanten en diverse marketingdoeleinden. Op een aantal social media kanalen kunnen wij bepaalde persoonsgegevens inzien. Wij maken gebruik van de volgende social media kanalen:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google+

Deze persoonsgegevens slaan wij niet op, en we zijn hier ook niet verantwoordelijk voor. U bepaalt zelf welke gegevens u met ons deelt. Daarnaast kunt u zelf uw gegevens in de privacyinstellingen van het betreffende social media platform aanpassen. Bij het gebruik van deze platformen bent u niet aan onze privacy policy gebonden, maar aan die van het social media platform.

Automatisch verzamelde gegevens

Voor het maken van analyses om onze dienstverlening te optimaliseren en verbeteren, verzamelen wij automatisch gegevens als u gebruik maakt van onze webshop en social media kanalen. Als u gebruik maakt van een van deze (online) diensten, dan kunnen wij gegevens opslaan die al dan niet direct tot u herleidbaar zijn, namelijk:

 • IP-adres
 • De domeinen van andere websites die u heeft bezocht om op onze webshop te komen
 • Informatie over de pagina’s die u bezoekt op onze website zoals:
  1. Datum
  2. Tijdstip
  3. Bezochte pagina’s binnen onze webshop
  4. Informatie betreffende het gebruik van bezochte pagina’s
 • De gebruikte browser en versie

Het IP-adres gebruiken wij om het aantal bezoekers vast te stellen. De overige gegevens gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.

Bescherming van uw Persoonsgegevens

Al uw handelingen vinden plaats in een beveiligde SSL-verbinding.Dit kunt u herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van uw browser. Alle gegevens die u via onze website verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens tussen onze websites en onze verwerkingspartners vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen.

Delen van gegevens met dienstverleners en derden

BORSETTAS zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren. BORSETTAS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op de website van BORSETTAS kunnen banner advertenties van derden of links naar sites van derden voorkomen. Deze derden kunnen via hun websites cookies plaatsen of persoonsgegevens verzamelen. Over het gebruik van deze gegevens door deze derden kan BORSETTAS geen controle uitoefenen. Indien u hier meer over wilt weten raden wij u aan het privacybeleid van de desbetreffende derden te raadplegen.

BORSETTAS deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Als u daartoe toestemming hebt gegeven.
 • Voor de uitvoering van uw overeenkomst met BORSETTAS, bijvoorbeeld betaalproviders of partijen die jouw bestelling afleveren.
 • Indien BORSETTAS daartoe wettelijk is verplicht.
 • Met partijen die voor BORSETTAS als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Met partijen die ons helpen de dienstverlening te verbeteren:
  1. Stripe - Verzorgd het betalingsproces en ontvangt (betalings)gegevens.
  2. SendCloud - Verzending van bestellingen.
  3. Google Analytics - Data traffic monitor systeem en data analyse tool.
Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken worden tot 7 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn om uw account te beheren worden bewaard totdat u het account verwijdert. Gegevens over diefstal kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen.

Rechten

U heeft te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u hebben verzameld (recht op inzage), u kunt deze laten verbeteren, aanvullen (recht op rectificatie) of wissen (recht op vergetelheid), u kunt een beperking van de verwerking van de gegevens vragen of u verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming. Indien u dit wenst, kunt u vragen om uw gegevens over te dragen aan een 3e partij (recht op dataportabiliteit). Bovendien heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken.

Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, indien u van mening bent dat wij niet voldoende zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Voor Nederland kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aanpassen Persoonsgegevens

Mocht u besluiten om gebruik te maken van bovenstaande recht(en), dan kunt u dit doen in uw account in onze webshop. Mocht u hier problemen ondervinden (U kunt bv. niet meer inloggen), dien dan een verzoek in bij onze klantenservice. Hier geeft u aan wat u wilt doen met uw persoonsgegevens. U vind de contactinformatie van onze klantenservice onder het kopje 'Contact' of in de footer van deze website.

Als u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief, voor het ontvangen van post of geregistreerd bent als BORSETTAS klant, dan kunt u zich te allen tijde afmelden in uw account, onder accountgegevens. Tevens vindt u onderaan iedere nieuwsbrief de knop “afmelden”. Klikt u hierop, dan kunt u zich eenvoudig afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief, deze ontvangt u niet meer tenzij u zichzelf opnieuw aanmeldt.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op vergetelheid kunt u contact opnemen met onze klantenservice, vermeldt daarbij uw geregistreerde e-mailadres en bij voorkeur ook uw geboortedatum en/of adres zodat wij het juiste account kunnen verwijderen.

Ouderlijke Toestemming

Wij zijn verplicht om alleen persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen na toestemming van ouder of voogd. Mochten wij erachter komen dat er toch persoonsgegevens van minderjarigen worden verwerkt, dan zullen wij, indien er geen verificatie voor toestemming bij de wettelijke vertegenwoordiger mogelijk is, deze gegevens binnen één maand na ontdekking verwijderen tenzij wij vanuit de wet verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. BORSETTAS gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze klanten. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij BORSETTAS geen cookies ontvangt. Klik hier voor ons uitgebreide Cookiebeleid.

Contact

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van BORSETTAS, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen of verwijderen. Klik hier om contact op te nemen met de klantenservice.

Wijzigingen in de Privacy Policy

Op het moment dat er veranderingen plaatsvinden in onze dienstverlening en/of op basis van feedback vanuit onze klanten, zullen wij onze privacy policy updaten. Onderaan dit document vind u de versiedatum van deze privacy policy. Indien wij belangrijke wijzigingen zouden aanbrengen in onze Privacy Policy, dan zullen wij u hierover informeren.

Versie: 25.05.2018